Οι Χαρακτήρες στο «Να το Πεις της Νύχτας σου»

Ο συγγραφέας πλάθει τους βασικούς χαρακτήρες του μυθιστορήματος ορμώμενος από τα έξι βασικά δίπολα- διακρίσεις των κοινωνικών συμπεριφορών (Προσανατολισμός στο Παρόν/ Προσανατολισμός στο Μέλλον,  Ατομικισμός/ Συλλογικότητα, Αρρενωπότητα/ Θηλυκότητα, Αβεβαιότητα/ Βεβαιότητα, Αποφυγή της Απώλειας/ Αγάπη για τον Κίνδυνο και Αποδοχή Ανισοτήτων/ Μη Αποδοχή Ανισοτήτων). Με τον τρόπο αυτό “Αν κάποιος έβαζε όλους τους ήρωες μαζί θα είχε όλες τις φυλές του κόσμου”. Έτσι, κάθε βασικός χαρακτήρας (ο Αριστείδης, ο Διονύσης, η Δανάη, η Μυρτώ, ο Φώτης και ο Αχιλλέας) -έχοντας επιλέξει τη θέση του απέναντι στο δίπολο- διακατέχεται από μια βασική κοινωνική συμπεριφορά αλλά και με την αντίθετή της π.χ. αρρενωπότητα – θηλυκότητα, αβεβαιότητα – βεβαιότητα. Βιώνει λοιπόν μια προσπάθεια “επίλυσης της εσωτερικής του διαλεκτικής σύγκρουσης” και αμφισημίας παλεύοντας με τα δίπολα των κοινωνικών συμπεριφορών τα οποία καθορίζουν και τη στάση του απέναντι στη ζωή και στις αποφάσεις που καλείται να πάρει, όπως αυτά παρουσιάζονται και επηρεάζουν τη δομή και την εξέλιξη της πλοκής του μυθιστορήματος. Έτσι, κάθε βασικός χαρακτήρας είναι ένας Ιανός!

Όπως είναι όμως επόμενο στην εξέλιξη του μυθιστορήματος, οι χαρακτήρες υποφέρουν και αλλάζουν αναζητώντας την καλύτερη δυνατή διαχείριση της καθημερινότητας.

 

Οι χαρακτήρες είναι οι εξής:

Αριστείδης: Η αναζήτηση του μέλλοντος και ο σεβασμός του παρόντος

Διονύσης: Η εμπιστοσύνη στο άτομο και η γοητεία της συλλογικότητας

Δανάη: Ο δυναμισμός και η ανεκτικότητα

Μυρτώ: Ο φόβος της αβεβαιότητας και η αναζήτηση της βεβαιότητας

Φώτης: Η αποφυγή της απώλειας και η αγάπη για τον κίνδυνο

Αχιλλέας: Η απόρριψη των ανισοτήτων και η αποδοχή της πρωτοβουλίας και της ευθύνης