Η διάσταση «Αβεβαιότητα/ Βεβαιότητα» αναφέρεται στην έλλειψη ανοχής που δείχνει ένα άτομο απέναντι στην αβεβαιότητα και την αμφιβολία. Η αβεβαιότητα για το μέλλον είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της ανθρώπινης ζωής, το οποίο τα άτομα προσπαθούν συχνά να το εξευγενίσουν μέσω της τεχνολογίας, του νόμου και της θρησκείας.

 

Η έλλειψη ανοχής που δείχνει ένα άτομο απέναντι στην αβεβαιότητα εκφράζεται με υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας για το μέλλον και απελευθέρωση μεγαλύτερης ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί από αυτό, δείχνει μεγαλύτερη ανάγκη για τυπικούς κανόνες και απόλυτη αλήθεια και λιγότερη ανοχή προς ανθρώπους/ ομάδες με ιδέες και συμπεριφορές που παρεκκλίνουν από τα συνηθισμένα. Η αποφυγή της αβεβαιότητας οδηγεί σε δραπέτευση από την ασάφεια. Τα άτομα που αποφεύγουν την αβεβαιότητα περιφρονούν τις αμφίσημες καταστάσεις. Όταν το άτομο αποδέχεται την αβεβαιότητα ορισμένα από τα βασικά του γνωρίσματα είναι ο έλεγχος των συναισθημάτων του, ότι επιδεικνύει μικρότερη αντίσταση στις αλλαγές, είναι ανοιχτό στην καινοτομία και γενικότερα δε φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για το μέλλον.

 

Η αποφυγή της αβεβαιότητας δε θα πρέπει να συγχέεται με την αποφυγή της ανάληψης ρίσκου. Το ρίσκο συχνά εκφράζεται με ένα ποσοστό πιθανότητας εμφάνισης ενός συμβάντος. Η αβεβαιότητα δεν έχει πιθανότητες που συνδέονται με αυτή. Είναι μια κατάσταση στην οποία οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Όταν η αβεβαιότητα εκφράζεται ως ρίσκο, παύει να είναι πηγή αγωνίας/ άγχους. Μπορεί να γίνει πηγή φόβου, αλλά μπορεί επίσης να γίνει δεκτή και ως ρουτίνα.