Η διαφοροποίηση μεταξύ «Αρρενωπότητας/ Θηλυκότητας» σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο αρρενωπές αξίες, όπως η καλή επίδοση, η επιτυχία και ο ανταγωνισμός υπερισχύουν των θηλυκών αξιών, παραδείγματα των οποίων αποτελούν η ποιότητα ζωής, η διατήρηση θερμών προσωπικών σχέσεων, η εξυπηρέτηση, η φροντίδα για τους αδύναμους και η αλληλεγγύη.

 

Οι αρρενωπές αξίες καθοδηγούν λοιπόν προς τη φιλοδοξία και τον ανταγωνισμό, επιβάλλοντας διαφορετικούς ρόλους στους άντρες και στις γυναίκες. Ταυτόχρονα, συμβατές είναι οι αξίες ζωής που σχετίζονται με την επιβίωση, την τόλμη, την ανεξαρτησία, την επιτυχία που συνδέεται με την προβολή του ατόμου, τον πλούτο και την αναγνώριση, ενώ μεγάλη σημασία έχουν η ηγεσία, η αυτοπραγμάτωση, τα υλικά αγαθά και η οικογένεια ως θεσμός. Όπως είναι φυσικό, οι γυναίκες που υιοθετούν τέτοιες αξίες περιγράφουν τους εαυτούς τους με όρους ανδρών.

 

Αντίθετα, οι θηλυκές αξίες δίνουν έμφαση στις κοινωνικές σχέσεις και την αλληλοβοήθεια, στην πίστη στις συλλογικές αποφάσεις, ενώ επικρατούν αξίες ζωής που σχετίζονται με το ευ ζην, το άτομο αποτιμά σημαντικά την ποιότητα της ζωής και θεωρεί πώς οι άνθρωποι, οι φίλοι και οι γνωριμίες έχουν για αυτό μεγάλη σημασία.