Ο Προσανατολισμός στο Μέλλον συνεπάγεται και προϋποθέτει την προαγωγή αξιών με την υιοθέτηση των οποίων το άτομο προσανατολίζεται προς μελλοντικές επιβραβεύσεις αξιών, όπως η επιμονή και η φειδώ. Οι βασικές θέσεις ενός ατόμου που προσανατολίζεται στο μέλλον αφορούν στην ταξινόμηση των σχέσεων σύμφωνα με την κοινωνική του θέση και την τήρηση αυτής της σειράς, την αποταμίευση, το αίσθημα ντροπής, στο ότι πράττει σχεδιασμούς και μελλοντικές επενδύσεις, στη καθυστέρηση της ευχαρίστησης, στο ότι ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι τόσο σημαντικός για τη ζωή του ατόμου, στο ότι οι καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις του προσφέρουν ικανοποίηση, στο ότι το άτομο εμφανίζει συνθετική σκέψη (βασισμένη σε ολότητες) καθώς και στο ότι επιδεικνύει πλήρη πίστη στη σκέψη του και βλέπει τον κόσμο χρησιμοποιώντας λιγότερη ορολογία πιθανοτήτων.

 

Αντιθέτως, ο Προσανατολισμός στο Παρόν, σημαίνει την προαγωγή αξιών που σχετίζονται με το παρελθόν και το παρόν, όπως είναι ο σεβασμός προς την παράδοση, η διατήρηση του καλού ονόματος και «προσώπου» στην κοινωνία και η εκπλήρωση των κοινωνικών συμβάσεων και υποχρεώσεων. Έτσι λοιπόν, ορισμένες από τις βασικές θέσεις του ατόμου σχετίζονται με την προσωπική σταθερότητα, την προστασία της τιμής, το σεβασμό στο παρελθόν, την ανταπόδοση εύνοιας/ χάρης και δώρων, τη σημασία που δίνει στον ελεύθερο χρόνο του, τη σπουδαιότητα της ανοχής, του σεβασμού, της ταπεινότητας και της αξιοκρατίας, καθώς και στο ότι είναι λιγότερο ικανοποιημένο από τις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις, πιστεύει σε απόλυτες προδιαγραφές του τι είναι καλό και τι κακό, εμφανίζει αναλυτική σκέψη δηλαδή αφηρημένη, ορθολογιστική σκέψη με τάση προς τα λογικά άκρα και βασισμένη σε στοιχεία και επιδεικνύει την ανάγκη για γνωστική συνέπεια.

 

Το δίπολο «Προσανατολισμός στο Παρόν/ Προσανατολισμός στο Μέλλον» βασίζεται σε στοιχεία που θυμίζουν και τη διδασκαλία του Κομφούκιου και διακρίνει τις πλευρές της Κομφουκιανής σκέψης που σχετίζονται με το βραχυπρόθεσμο (Προσανατολισμός στο Παρόν) με αυτές που σχετίζονται με το μακροπρόθεσμο (Προσανατολισμός στο Μέλλον) προσανατολισμό στη ζωή.